Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

CBA (Cost – benefit analysis)

Analýza nákladů a výnosů, které vyplývají z projektu.

Smyslem této metody je zjistit, zda projekt pro společnost přínosem či nikoli.