Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

CAF (Common Assessment Framework)

Model CAF je standardní nástroj řízení kvality ve veřejné správě.

Je založen na provedení sebehodnocení organizací veřejného sektoru postaveném na devíti kritériích, z nichž pět se týká předpokladů pro dosahování výsledků a čtyři se týkají samotných výsledků. Na vzniku modelu CAF se podíleli ministři ze zemí EU odpovědní za veřejnou správu s cílem aplikovat model na všech úrovních veřejného sektoru, tj. na národní, krajské a místní.