Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

C

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

CAF (Common Assessment Framework)

Model CAF je standardní nástroj řízení kvality ve veřejné správě.

 

CBA (Cost – benefit analysis)

Analýza nákladů a výnosů, které vyplývají z projektu.

 

Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)

Informační systém CEDR slouží pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.

 

Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ)

CHJ je útvar Ministerstva financí, který je zodpovědný za metodické řízení a koordinaci finanční kontroly ve veřejné správě.

 

Certifikace uskutečněných výdajů

Certifikace výdajů představuje specifickou činnost, jejichž cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty.

 

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Fondy EU přispívají k naplňování cílů HSS. Pro programovací období 2007 – 2013 jsou stanoveny 3 cíle.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou je skupina osob, na které jsou přímo či nepřímo zaměřeny aktivity realizovaného projektu nebo která má z jeho realizovaných efektů užitek (např. zaměstnanci).