Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

B

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Benefit7

Elektronický formulář k vyplnění projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU a kohezního fondu. Po schválení projektu slouží také jako rozhraní mezi realizátorem projektu a jeho administrátorem.

 

Bloková výjimka

Bloková výjimka je výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Evropské komise.