Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Analýza projektu

Cílem analýzy projektu je zjistit, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů projektu.

Analýza projektu může být provedena z několika hledisek – např.:

  • analýza přínosů a nákladů,
  • analýza SWOT,
  • analýza finanční udržitelnosti,
  • analýza dopadů na životní prostředí,
  • studie proveditelnosti.