Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Alokace

Objem finančních prostředků, který je určen pro konkrétní oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu.

Alokací se rovněž rozumí množství finančních prostředků, které jsou určeny pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky nebo pro určitý operační program.