Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Adicionalita

Jeden ze základních principů kohezní politiky EU, jehož cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí.

Z tohoto důvodu vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především tedy doplňovat, nikoli nahrazovat národní zdroje.

Dalšími principy jsou:

  • doplňkovost,
  • provázanost,
  • koordinace a soulad,
  • programování,
  • partnerství,
  • územní úroveň provádění,
  • proporcionální intervence,
  • sdílené řízení,
  • rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace,
  • udržitelný rozvoj.