Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů Evropské unie.

Zahrnuje tři aspekty:

1. Administrativní kapacita – tzn. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU.

2. Spolufinancování – tzn. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů.

3. Zásobník projektů – tzn. schopnost s předstihem připravit dostatek kvalitních projektů, které čekají na financování.