Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

A

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů Evropské unie.

 

Adicionalita

Jeden ze základních principů kohezní politiky EU, jehož cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí.

 

Alokace

Objem finančních prostředků, který je určen pro konkrétní oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu.

 

Analýza projektu

Cílem analýzy projektu je zjistit, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů projektu.