Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Schváleno dalších 9 strategických projektů v rámci výzvy č. 03

Dne 14. 04. 2010 se konalo jednání Výběrové komise k posouzení strategických projektů v rámci Integrovaného operačního programu, výzva č. 03. Výběrová komise na tomto jednání schválila 9 projektů. Tato výzva byla určena pro první vlnu tzv. strategických projektů, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky.

Celková alokace výzvy byla 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. Do poloviny dubna byla vydána rozhodnutí za téměř celou alokaci výzvy.

Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení: