Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozhovory

Projekty nejsou jen aktivity, výstupy, indikátory,…, ale také konkrétní lidé, kteří je realizují. V průběhu roku 2012 jsme navštívili deset projektů financovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a vyzpovídali jejich realizátory. Pokud vás zajímají jejich zkušenosti, rady či jak hodnotí vlastní projekt, podívejte se na naše rozhovory s příjemci.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jde cestou zvyšování výkonnosti a otevřenosti

Rozhovor s Danou Sačkovu s Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o projektu "Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality".

 

Modernizace informačního systému Obchodního rejstříku zefektivňuje práci justice

Rozhovor s Jaroslavem Martausem z Ministerstva spravedlnosti o projektu "Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy".

 

Evropské dotace pomáhají přenést myšlenkový svět knih z polic knihoven na "digitální světlo"

Rozhovor s Tomášem Svobodou z Národní knihovny o projektu "Národní digitální knihovna".

 

Projektová kancelář ve Svitavách je vzorem i pro ostatní města

Rozhovor s Břetislavem Vévodou z Městského úřadu Svitavy o projektu "Centrum podpory projektů města Svitavy".

 

Data o ekonomických subjektech na jednom místě

Rozhovor se Stanislavem Palasem z Českého statistického úřadu o projektu "205 – Zakladní registr osob – ROS".

 

Dopravní stavby v ČR získají stabilnější financování

Rozhovor s Luďkem Sosnou z Ministerstva dopravy o projektu "Vypracování dlouhodobého modelu financování dopravní infrastruktury".

 

ČTÚ zefektivnil správní řízení

Rozhovor s Ivanou Peškovou z Českého telekomunikačního úřadu o projektu "Elektronická podání v procesu správního řízení".

 

I menší úřady mohou být příkladem v rozvoji a řízení lidských zdrojů

Rozhovor s Jiřinou Zdařilovou o projektu "Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín".

 

Vzdělávání zaměstnanců ministerstva v projektovém řízení díky dotacím ze strukturálních fondů

Rozhovor s Mgr. Arnoštem Fišlem o realizaci projektu „Metodická podpora vzdělávání realizátorů projektů – standardizace procesů v oblasti projektového řízení“.

 

Strukturální fondy přispívají na trvalé a bezpečné uložení elektronických dokumentů

Rozhovor s Jiřím Bernasem o projektu "Národní digitální archiv".