Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Řízení lidských zdrojů - MěÚ Ždár nad Sázavou

Zdar_n_Sazavou.jpg Projekt Řízení lidských zdrojů - MěÚ Ždár nad Sázavou je realizován v rámci výzvy č. 57 – “ Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu je vytvoření ucelného systému interního vzdělávání a komplexní strategie v oblasti řízení znalostí na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 5,5 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 57 - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě
Realizátor Město Žďár nad Sázavou
Celkové náklady projektu 5 571 563 Kč
Přínosy projektu
  • Komplexně pojatý knowledge management;
  • Zajištění komplexního a dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců městského úřadu;
  • Vyškolení týmu interních lektorů;
  • Pořízení softwaru na řízení lidských zdrojů.
Obsah projektu

Řízení lidských zdrojů patří mezi oblasti, které byly ve veřejné správě dlouhodobě podceňovány. Důraz byl kladen především na specializaci a odbornost zaměstnanců. Městský úřad Žďár nad Sázavou (MěÚ) se na základě výsledků komplexního auditu řízení a výkonnosti, který proběhl v roce 2009, stále více zaměřuje na zefektivnění řízení lidských zdrojů, rozvoj měkkých dovedností zaměstnanců a aplikaci moderních metod řízení kvality, lidí i výkonnosti.

Cílem projektu je vytvořit ucelenou a provázanou strategii řízení lidských zdrojů včetně aplikace moderních a inovativních metod v této oblasti, která bude dlouhodobě udržitelná. K tomu přispějí analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců a managementu, včetně provedení motivačně - hodnotících rozhovorů, realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců (názory na řízení organizace a analýza motivačního klimatu), výběr a zácvik interních lektorů, příprava pilotních kurzů vedených interními a externími lektory včetně e-learningové opory a jejich vlastní realizace a dlouhodobé a komplexní vzdělávání managementu MěÚ a personalistů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Dalšími výstupy projektu by mělo být pořízení uceleného softwaru pro oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a e-learning s cílem udržitelnosti aktivit po ukončení podpory, zpracování postupů a strategie MěÚ v oblasti knowledge managementu a zpracování ucelené strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů MěÚ.

Napsali jsme o nich

"Je pro nás důležité nejen to, co děláme, tedy kvalita procesů, specializace a odbornost, ale také jakým způsobem při tom řídíme, motivujeme a komunikujeme s našimi pracovníky a zejména klienty," přibližuje koncepci projektu Jiří Matoušek, projektový manažer. Podle něj byly vytvořeny veškeré předpoklady pro úspěšnou aplikaci moderních a inovativních metod řízení lidských zdrojů, jejich naplňování a kontrolu.

"Těší mě, že je o vzdělávací kurzy velký zájem. Díky kvalitnímu týmu interních lektorů bude zajištěn opakovaný trénik zaměstnanů v tzv. měkkých dovednostech," doplňuje Jiří Matoušek.

Více informací

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/projekty-EU-OPLZZ-Projekt1.asp