Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Putování po eGON Centrech

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra.  Jen od začátku roku 2011 se uskutečnilo více než devět tisíc kurzů v 86 vzdělávacích centrech pro úředníky po celé republice. Celostátní krajský průměr investic na vzdělávání v eGON Centrech je 15,4 milionu korun.  Díky projektům eGON Center Ministerstvo vnitra ČR připravuje úředníky i těch nejmenších obcí na elektronizaci územní samosprávy; činí tak v rámci strategie Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby (Smart Administration).

mapa_egocenter_v1b.jpgCo je eGON Centrum

Rozvoj informačních systémů ve veřejné správě je potřeba zabezpečit v oblasti technologické, provozní a personální. Z toho důvodu jsou v regionech budována tzv. eGON Centra. Jsou činná v těchto oblastech:

- vznik a fungování technologických center na úřadech

- administrace eGovernmentu (proces elektronizace veřejné správy)

- vzdělávání úředníků

 

Úřady v Karlovarském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 13 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Karlovarském kraji jich funguje celkem šest, náklady na jejich vybudování dosáhly 13,6 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Ústeckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 18 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Ústeckém kraji jich funguje celkem 8, náklady na jejich vybudování dosáhly 18,2 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 4 miliony korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Libereckém kraji zatím fungují dvě, náklady na jejich vybudování dosáhly 4,1 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Královéhradeckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 20 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Královéhradeckém kraji jich funguje celkem osm, náklady na jejich vybudování dosáhly 19,8 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Pardubickém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 11 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Pardubickém kraji jich funguje celkem pět, náklady na jejich vybudování dosáhly 11,3 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 9 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Olomouckém kraji fungují celkem čtyři, náklady na jejich vybudování přesáhly 9,2 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Moravskoslezském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 27 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Moravskoslezském kraji jich funguje celkem 12, náklady na jejich vybudování dosáhly 27 milionů korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady ve Zlínském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 21 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. Ve Zlínském kraji jich funguje celkem devět, náklady na jejich vybudování dosáhly 21,8 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Jihomoravském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 30 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Jihomoravském kraji jich funguje celkem 13, náklady na jejich vybudování dosáhly 30,7 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V kraji Vysočina jich funguje celkem 11, náklady na jejich vybudování dosáhly 24,8 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Jihočeském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 9 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Jihočeském kraji fungují celkem čtyři, náklady na jejich vybudování dosáhly téměř 9 milionů korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady v Plzeňském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 5 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. V Plzeňském kraji fungují zatím dvě, náklady na jejich vybudování dosáhly 4,9 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Úřady ve Středočeském kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes 6 milionů korun

Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. eGON Centra. Ve Středočeském kraji fungují v současné době tři, náklady na jejich vybudování dosáhly 6,2 milionu korun. Tyto projekty jsou podpořeny z 85 % evropskými dotacemi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).