Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita

V této sekci naleznete Manuály určující zásady správného používání log IOP a OP LZZ, loga ve všech formátech a další dokumenty související s publicitou vašich projektů IOP a OP LZZ a prezentací úspěšných projektů.

Atlas Úspěšných projektů

Publikace představuje dvacet projektů realizovaných v programovacím období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané projekty spojuje snaha naplnit cíle Strategie Smart Administration a přispět tak ke kvalitnímu a efektivnímu fungování veřejné správy.

 

Příklady dobré praxe

Publikace Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy Evropské unie představuje dvanáct úspěšných projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra, a to z pohledu samotných příjemců. Ti vyzdvihují silné stránky svých projektů a připojují rady, jak takový projekt úspěšně zrealizovat.

 

Projekt měsíce

Projekt měsíce je projekt podpořený v rámci vybraných oblastí podpory dvou operačních programů, které má v gesci Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Administrátoři operačních programů vybrali každý měsíc v roce 2011 jeden projekt na základě předem daných kritérií, která se skládala z počtu bodů získaných během hodnocení, stavu realizace projektu a dalších kvalifikačních kritérií nebo jejich kombinací.