Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Č.j. MV –116358-1/ OSF - 2010

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou“ jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.
Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Oznámení o zrušení výběrového řízení