Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU

Č. j.: MV-111055-2/ OSF-2010

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU“, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,(dále jen „zákon“), není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Oznámení o uzavření smlouvy