Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prováděcí dokument - Integrovaný operační program pro období let 2007 - 2013

Prováděcí dokument IOP navazuje na programový dokument IOP, rozpracovává jednotlivé prioritní osy do  úrovně  oblastí  intervence  a  specifikuje  podmínky  pro  jejich  realizaci,  resp.  podrobněji  řeší implementaci IOP a finanční plán do úrovně oblastí intervence.

Hlavním  záměrem  prováděcího  dokumentu  je  poskytnout  příjemcům,  předkladatelům  projektů,
zástupcům orgánů, které se podílejí na implementaci, a všem zájemcům o podporu představu o zaměření
jednotlivých oblastí podpory a aktivitách, které lze realizovat pomocí projektů, aby byly naplňovány cíle a
záměry na úrovni oblastí podpory, resp. prioritních os.

Plné znění dokumentu:

Prováděcí dokument - Integrovaný operační program pro období let 2007 - 2013

Starší verze Prováděcích dokumentů:

Pro přístup ke starším verzím Prováděcích dokumentů navštivte webové stránky Strukturálních fondů.