Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prováděcí dokument Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

V souladu s Metodickým podkladem MMR pro rozpracování priorit operačních programů pro programové období 2007-2013 a v návaznosti na finální verzi Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ nebo program), který byl dne 12. října 2007 schválen ze strany Evropské komise, byl vypracován tento návrh Prováděcího dokumentu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále Prováděcí dokument).

Prováděcí dokument je vypracován nad rámec požadavků Nařízení Rady (ES) ke Strukturálním fondům, není Evropské komisi předkládán a tedy ani s EK projednáván. Jeho hlavním cílem je podrobnější rozpracování jednotlivých priorit OP LZZ do oblastí podpory z hlediska jejich věcného zaměření a zejména způsobu implementace.

Plné znění dokumentu:

Prováděcí dokument Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost