Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce února

Významné dokumenty budou trvale uchovávány v digitální podobě

Projekt Národního digitálního archivu se v rámci modernizace veřejné správy stává Projektem měsíce února.

Ministerstvo vnitra zahájilo v únoru projekt Národního digitálního archivu (NDA), ve kterém budou trvale uchovávány digitální archiválie pro potřeby veřejné správy a občanů. Od roku 2014 tak budou nově úředníkům i veřejnosti archiválie dostupné i v elektronické podobě.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil NDA díky jeho aktuálnímu zahájení Projektem měsíce února. Projekt bude celkem stát necelých 467 miliónů korun.

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy.

Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu a občany. Projektoví manažeři vybrali koncept Národního digitálního archivu projektem měsíce záměrně – oficiálně byl zahájen dne 9. února 2011.

Informace odkudkoliv

Digitální archiv je součástí vládní strategie nazvané Smart Administration, která podporuje projekty směřující k lepší veřejné správě v letech 2007–2013. Díky tomuto projektu budou významné elektronické dokumenty bezpečně a trvale uchovány a zpřístupněny veřejnosti. Občané díky němu budou moci získat potřebné informace prostřednictvím internetu. Uložené archiválie budou dostupné z jakéhokoliv místa a v nesrovnatelně kratším čase, než tomu bylo doposud.

„Očekáváme, že v digitálním archivu bude během prvních 10 let uloženo přibližně 51 mil. digitálních a digitalizovaných dokumentů o celkové velikosti 1028 TB. Pokud by všechny dokumenty vybrané za archiválie musely být vytištěny, potřebovali bychom pro jejich uložení přibližně 16 běžných kilometrů archivního prostoru,“ upřesňuje Jiří Bernas, manažer projektu Národního digitálního archivu.

Provoz Národního digitálního archivu kromě dostupnosti dat také sníží budoucí náklady na archivaci dokumentů v tradiční - listinné podobě, které by vznikly, pokud by digitální archiv neexistoval a bylo by třeba digitální dokumenty tisknout. S problematikou tisku úzce souvisí i problematika alternativního uložení elektronických dokumentů, neboť původci budou mít zájem si digitální dokumenty ponechat v původní podobě, a to i v případě, že je pro archivní účely vytisknou. Dále by mělo dojít k úspoře nákladů vynaložených badateli na dojíždění a k úspoře času, kterou badatelé stráví dojížděním do archivu. Předpokládaná úspora činí zhruba 92 mil. Kč ročně.

Existence digitálního archivu je nezbytnou podmínkou smysluplnosti ostatních projektů elektronického úřadování – bez e-archivace by se ztratily e-dokumenty v digitálním temnu a nikdo by je nemohl využít pro chod veřejné správy, pro uplatnění svých majetkoprávních nároků či pro historický výzkum v budoucnosti. Projekt trvalého uchovávání a zpřístupňování archiválií v digitální formě nabývá na důležitosti díky novému rovnoprávnému postavení papírových a elektronických dokumentů, které vyplývá z aktuálně platné legislativy. „Národní digitální archiv je třeba chápat jako specializované pracoviště Národního archivu zajišťující technickou stránku digitální archivace – zachování a čitelnost dokumentů – a přístup k nim. Odborná archivní péče o dokumenty zůstane v gesci příslušných veřejných archivů,“ doplňuje Jiří Bernas.

Pomohou evropské peníze

Projekt je z 85 procent financován ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady projektu se vyšplhají na necelých 467 milionů korun. Projekt se bude realizovat v místě hlavního pracoviště Národního archivu na Praze 4 - Chodově a jako záložní úložiště bude umístěno v jižních Čechách. Plný provoz Národního digitálního archivu se předpokládá na začátku roku 2014.

Národní digitální archiv je jedním z více než šesti tisíc projektů, které vznikají v rámci implementace konceptu Smart Administration, podporujících modernizaci veřejné správy a veřejných služeb v letech 2007–2013. Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit přes 11,5 miliardy korun z  Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dokument ke stažení: