Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce října

Obce mají zájem zlepšit strategické plánování

Evropská unie financuje profesní rozvoj politiků a volených zástupců územních samosprávných celků částkou přesahující 7,7 milionu korun.

Pracovníci úřadů a volení zástupci větších i menších obcí prochází díky evropské dotaci vzdělávacími aktivitami, které vedou k posílení jejich kapacity, know-how a rozšíření kompetencí. Projekt s názvem Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně oslavil v říjnu rok od svého zahájení. Cílem je lépe využívat metody kvality na úřadech, zlepšit řízení obcí a uplatňovat jejich udržitelný rozvoj.

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy.

Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu
a občany. 1. října 2011 uplynul rok od spuštění konceptu Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně, proto jej Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil Projektem měsíce září.

Posilování strategického řízení

Cílem projektu je zvýšit efektivitu územní veřejné správy a rozvinout možnosti pro využití moderních metod kvality v úřadech, posílit strategické řízení a plánování samospráv a uplatňování udržitelného rozvoje v obcích ČR. K tomu povedou vzdělávací aktivity, kterou jsou připravovány "na míru" zástupcům obcí, individualizované poradenství a konzultace a školicí nástroje související s využitím informačních technologií pro strategické řízení rozvoje a uplatňování metod řízení kvality.

Jednotlivé aktivity jsou určeny zaměstnancům úřadů i voleným zástupcům obcí, a to bez ohledu na velikost obce. Asociace Národní síť Zdravých měst ČR, která projekt zastřešuje, má aktuálně 100 členů z řad měst, obcí a regionů. Projekt je však otevřen i nečlenským municipalitám.

Individualizované poradenství

Velkou výhodou je v tomto případě individualizované poradenství, které umožňuje reagovat na konkrétní situaci samosprávy. Konzultace proto vycházejí ze znalosti potřeb subjektu. V nabídce je více forem poradenství, včetně prezenčních seminářů i e-learningu. Obce také často poptávají představení možností využití informačních technologií v každodenním životě obcí – například k on-line provázání strategií a rozpočtů obcí.

„Náš projekt pokrývá celou Českou republiku a snažíme se vycházet vstříc i malým obcím. Nevyužíváme obecná doporučení a metodiky, ale připravujeme je případ od případu, podle potřeb, možností a kapacit zájemce,“ popisuje praxi Jitka Boušková z Národní sítě Zdravých měst České republiky.

Pomohou evropské peníze

Posílení efektivity územní veřejné správy bude pokryto z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Projekt byl předložen v rámci výzvy č. 62 Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků. Celkové náklady projektu dosáhnou téměř 9,1 milionu korun.

Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů
na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit téměř 19,3 miliardy korun z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, proplaceny na účty příjemcům dotace byly téměř dvě a půl miliardy korun.

Dokument ke stažení: