Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce listopadu

Jaroměř výrazně zlepšila elektronizaci svých služeb

Evropská unie financovala Technologické centrum a elektronickou spisovou službu v Jaroměři částkou přesahující 3,8 milionu korun.

Nové technologické centrum odstraní Městskému úřadu v Jaroměři nadbytečné papírování. Pomůže zároveň zlepšit komunikaci s centrálními registry státní správy nebo modernizovat potřebnou infrastrukturu. V  listopadu oslavil projekt rok od ostrého spuštění provozu, a k tomuto datu se do něj zapojilo celkem 14 obcí v regionu. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR jej vyhlásil Projektem měsíce listopadu.

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy.

Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu
a občany. V listopadu byl zahájen provoz centra a projekt Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Jaroměř přešel do své realizační fáze. Proto jej Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil Projektem měsíce listopadu.

Zásadní inovace a rozšíření služeb

Díky novému technologickému centru došlo v Jaroměři k položení základu pro postupnou elektronizaci veřejné správy a zapojení informačních technologií do jednotlivých agend města. Jeho spuštění zvýšilo úroveň služeb elektronické veřejné správy, zkvalitnilo služby a snížilo administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru při jednání s úřady.

„Do technologického centra se zapojily systémy spisových služeb, včetně pracovních negarantovaných datových uložišť a rozhraní na datové schránky. Běží zde také typové projekty samospráv, centrum zajišťuje i napojení na centrální projekty jako datové schránky. Nechybějí ani další aplikace pro potřeby města,“ říká Jiří Komárek, manažer projektu. Součástí projektu je také Elektronická spisová služba.

Jedním z důvodů pro spuštění centra byla mimo jiné změna legislativy týkající se poskytování elektronických veřejných služeb, ke které došlo v předchozích letech. Jde zejména o novelu zákona o spisové službě a archivnictví, přijetí zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nebo zákona o základních registrech.

„Tyto změny budou mít také velký dopad na vnitřní infrastrukturu úřadu - budeme schopni rychleji a lépe komunikovat s dalšími orgány veřejné správy. Konkrétně dochází ke zkvalitnění fungování řady programů, které používají jednotlivé odbory Městského úřadu. Okolní obce pak mají možnost prostřednictvím technologického centra zálohovat důležitá data a bezplatně využívat spisovou službu,“ říká Komárek.

Pomohou evropské peníze

Posílení efektivity územní veřejné správy bude pokryto z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady projektu přesahují 4,5 milionu korun.

Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů
na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit téměř 19,3 miliardy korun z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, proplaceny na účty příjemcům dotace byly téměř dvě a půl miliardy korun.

Dokument ke stažení: