Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce května

Nové Město nad Metují chce profesionální úředníky

Koncept Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu v Novém Městě nad Metují se v rámci modernizace veřejné správy stává Projektem měsíce května.

Od května se budou na městském úřadě v Novém Městě nad Metují vzdělávat úředníci a politici. V rámci projektu Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu získají další znalosti v oblasti strategického a finančního řízení obce nebo zadávání veřejných zakázek. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR jej vyhlásil Projektem měsíce května. Z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost získal podporu ve výši přes 3,1 milionu korun.  

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy.

Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu
a občany. Projektoví manažeři vybrali koncept na vzdělávání zaměstnanců úřadu a dalších zástupců veřejné správy v Novém Městě nad Metují projektem měsíce záměrně – zahájeny byly první aktivity v rámci projektu v měsíci květnu 2011.

Vzdělanější zaměstnanci veřejné správy

Městský úřad v Novém Městě nad Metují zahájí svůj projekt odborným vzděláváním vedoucích zaměstnanců a zastupitelů města. „Projekt umožní sjednotit přístupy a postupy v oblastech strategického a finančního řízení obce. Zvýší připravenost zástupců zapojených obcí, jak lépe investovat čas a prostředky s důrazem na specifika veřejné správy a úlohy obcí. Cílem je, aby se zvýšila efektivita jejich činnosti a odpovědnost za jejich rozhodnutí,“ říká Petr Hable, starosta města Nové Město nad Metují.

Projekt vychází z analýzy vzdělávacích potřeb, která byla realizována Městským úřadem v Novém Městě nad Metují již v minulosti. Až do dubna 2014 bude postupně probíhat školení v oblastech strategického a finančního řízení, veřejných zakázek, výkonu a dodržování legislativy a tzv. měkkých dovedností. Odborné vzdělávání bude řešit realizační tým ve spolupráci s externími odborníky na danou problematiku, kteří budou vybráni na základě plánovaného výběrového řízení. Do vzdělávacích aktivit města budou kromě zaměstnanců úřadu zapojeni i zástupci ze spádových obcí, s nimiž byla projednána jejich účast v projektu a oblasti vzdělávání pro ně určené.

Pomohou evropské peníze

Vzdělávací aktivity budou pokryty z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 3,7 milionu korun. Zbývající částku zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Realizace projektu vychází z potřeby posilovat institucionální kapacity a zlepšovat výkon územní veřejné správy a veřejných služeb v České republice. Na vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků ze spádové oblasti městského úřadu Nového Města nad Metují a politiků včetně volených zastupitelů úřadu byla použita dotace v rámci výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 57, kterou minulý rok v lednu vyhlásil Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit přes 11,5 miliardy korun z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dokument ke stažení: