Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt měsíce března

Stavební povolení občané získají přes internet, pomoci má analýza řízení na úřadech

Koncept Přípravy digitalizace řízení procesů na Ministerstvu pro místní rozvoj se v rámci modernizace veřejné správy stává Projektem měsíce března.

Na začátku března Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo celkovou analýzu procesů a postupů probíhajících na stavebních úřadech v České republice. Z ní by měly vzejít investiční plány, které přispějí k přehlednější evidenci žádostí o územně plánovací dokumentaci ze strany orgánů veřejné správy. Zjednoduší se i přístup občanů k těmto dokumentům.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil koncept Přípravy digitalizace řízení procesů z důvodu jeho aktuálnímu zahájení Projektem měsíce března. Projekt získal z evropských peněz téměř 36,8 milionu korun.

„Projekt měsíce“ vyhlašuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který podporuje prostřednictvím evropských prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) modernizaci veřejné správy.

Smyslem je poukázat na účel evropských finančních prostředků a jejich dopady na veřejnou správu
a občany. Projektoví manažeři vybrali koncept Příprava digitalizace řízení procesů projektem měsíce záměrně –  zahájeny byly první aktivity v rámci projektu na začátku měsíce března.

Sjednocení postupů v rozhodování

Hlavním cílem projektu je vytvořit předpoklady pro budoucí digitalizaci procesů územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona, které probíhají mezi jednotlivými stavebními úřady. „Významně se sjednotí rozhodovací praxe stavebních úřadů a vytvoří se podmínky pro jejich metodické vedení. Občané by tak do budoucna nemuseli čekat dlouhé hodiny na dokumenty ze stavebního úřadu, ale jednoduše si o ně požádali přes internet. Bude také snazší zjistit, v jaké fázi vyřizování se jednotlivé žádosti nachází, proč a také jak rozhodl jiný stavební úřad v obdobném případě,“ říká Miroslav Kalous z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, manažer projektu Příprava digitalizace řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy ve věcech územního plánování včetně územního rozhodování dle stavebního zákona. Procesy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu ministerstva jsou s ohledem na množství souvisejících informací, které dnes sdílejí jednotlivé stavební úřady, jedněmi z nejsložitějších rozhodovacích procesů. Povinnost dokládat potřebné podklady v písemné formě ze strany žadatele procesy jen prodlužují.

Pomohou evropské peníze

Zpracování analytické části bude pokryto z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. „To, že jsme ušetřili značnou část peněz díky evropské podoře znamená, že můžeme odpovídající částku využít například na podporu v oblasti bydlení a pomoci zase trošku odstranit zanedbanost bytového fondu,“ dodává Miroslav Kalous. Celkové náklady projektu se vyšplhají na téměř 43,3 milionu korun.

Koncept Přípravy digitalizace řízení procesů je jedním z více než šesti tisíc dosud schválených projektů v rámci implementace konceptu Smart Administration, podporujících modernizaci veřejné správy a veřejných služeb v letech 2007–2013. Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat Odboru strukturálních fondů na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně dle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit přes 11,5 miliardy korun z  Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dokument ke stažení: