Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Programový dokument: Integrovaný operační program pro období 2007 - 2013.

V programovacím období 2007 – 2013 budou v ČR realizovány tematické a regionální operační programy. IOP je charakterizován jako jeden z tematických operačních programů, je komplementární k ostatním připravovaným tematickým a regionálním operačním programům.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby).

Plné znění dokumentu:

Programový dokument - Integrovaný operační program pro období 2007 - 2013.