Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Procesní řízení a optimalizace v Celní správě ČR

GRC_perex.jpg Projekt Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v Celní správě České republiky se realizoval v rámci výzvy č. 59 - "Efektivní správní úřad II" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem bylo zavést systém strategického a procesního řízení v Celní správě. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 22,9 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 59 - Efektivní správní úřad II
Realizátor

Generální ředitelství cel

Celkové náklady projektu 26 934 400 Kč
Přínosy projektu
  • zavedení systému procesního a strategického řízení
  • využití kvalitních dat při rozhodování
  • vzdělávání vyššího managementu
Obsah projektu
Realizace projektu spočívá v zavedení systému strategického a procesního řízení v Celní správě (CS) a dále k měření výkonnosti procesů a vzdělávání vyššího managementu v oblasti manažerských dovedností. Tím dojde v CS k celkovému zefektivnění průběhu procesů a managementu.

Díky projektu bude moci Celní správa a její management využívat při svém rozhodování a řízení všech dílčích procesů kvalitní informace a data, která budou přesně popisovat současný stav a slabá místa probíhajících procesů. Na základě získaných informací bude možné podrobně analyzovat a definovat problémové oblasti a přijmout kvalifikovaná rozhodnutí, která povedou k příslušným změnám fungování.
 
„Dílčí výstupy projektu, například metodiky, začleníme do interních předpisů Celní správy. Tím zajistíme jejich jednotný převod do praxe v rámci celé organizační struktury Celní správy,“ říká Ing. Renata Dohnalová z Generálního ředitelství cel.
Více informací

http://www.celnisprava.cz