Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Připravují se další čtyři projekty „Efektivní veřejné správy v ČR“

Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR předložily ve Výzvě D9 „Efektivní veřejná správa v ČR“ v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkem šest projektů v celkové hodnotě 63 milionů korun, čtyři projekty byly hodnotící komisí doporučeny ke spolufinancování z ESF.

V rámci Výzvy D9 „Efektivní veřejná správa v ČR“, v níž bylo alokováno 150 milionů korun a kterou Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo dne 14. května 2014, byly předloženy dva projekty Ministerstva spravedlnosti ČR a čtyři projekty Ministerstva vnitra ČR.

Z šesti předložených projektů, které se týkaly realizace změn systémového charakteru na úřadech státní správy, byly schváleny čtyři projekty. Projekty jsou zaměřeny na „good governance“ (dobré vládnutí), řízení lidských zdrojů a na podporu strategického řízení a plánování.

Projekt s názvem Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností, jehož příjemcem je Ministerstvo vnitra ČR, je již v realizaci. Reaguje na současný stav Portálu veřejné správy, kde je vytvořen návod na řešení životních situací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Cílem projektu je vytvořit návrh optimálního formátu a obsahu životních situací v souladu s nahlášenými agendami Registru práv a povinností a zároveň ve vztahu k dalším zákonným normám definujícím služby eGovernmentu. Projekt o celkovém rozpočtu 4 657 340 Kč byl zahájen 1. září 2014 a s jeho dokončením se počítá k 31. říjnu 2015.

Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a pro oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu rozděluje v programovém období 2007–2013 téměř 12,5 miliard korun na projekty podporující zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady veřejné správy.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR
info@osf-mvcr_cz
www.osf-mvcr.cz

Tisková zpráva ke stažení: