Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA

Vyuka_IPMA_web.jpg Projekt Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA se realizoval v rámci výzvy č. 27 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu bylo posílení kompetencí zaměstnanců státní správy v oblasti plánování a řízení projektů, nezbytných ke zvýšení kvality projektového řízení ve státní správě. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 5 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 27
Realizátor Ministerstvo vnitra
Celkové náklady projektu 5 440 800 Kč
Přínosy projektu
  • Posílení kompetencí zaměstnanců státní správy v plánování a řízení projektů;
  • Vytvoření vzdělávacího kurzu pro členy projektového týmu;
  • Certifikace úspěšných absolventů podle IPMA.
Obsah projektu K získání vědomostí a dovedností v oblasti plánování a řízení projektů byl v rámci projektu vytvořen a realizován vzdělávací kurz určený pro členy projektových týmů. Úspěšní absolventi kurzu měli možnost prokázat své schopnosti na certifikační zkoušce stupně D dle IPMA (International Project Management Association).
 
Nově vytvořený kurz kombinoval e-learningovou a prezenční formu studia. Prostřednictvím e-learningu se účastníci seznámili s teoretickými aspekty řízení projektů, v rámci prezenčních přednášek došlo na praktická cvičení a výměnu zkušeností a názorů mezi nimi a lektorem. Kurz připravilo a lektorsky vedlo Akademické centrum studentských aktivit, které zajišťovalo během studia řadu průběžných testů, kdy si mohli účastníci ověřit pokrok ve svém studijním úsilí.
 
Kurz byl zároveň efektivní přípravou pro složení zkoušky stupně D s mezinárodní certifikací podle IPMA. Úroveň certifikačního stupně D znamená, že úspěšný uchazeč je schopen pracovat v podmínkách projektového řízení v oboru své činnosti. Zkouška byla vykonána pod záštitou Společnosti pro projektové řízení, která je v České republice oprávněna k vydávání certifikátů IPMA. Platnost certifikátu je 5 let.
E-learningová část kurzu a metodika prezenční části zůstane natrvalo ve vlastnictví Ministerstva vnitra. V rámci udržitelnosti projektu a zachování růstu připravenosti správních úřadů k řízení projektů bude snaha o co nejefektivnější využití těchto produktů.
Napsali jsme o nich

„Je třeba poznamenat, že většina úspěšných studujících věnovala svému studiu a přípravě na zkoušku IPMA podstatně více času a jejich snaha proniknout do „fines“ projektového řízení byla obdivuhodná,“ upozorňuje Jana Nováková, manažerka projektu. „Do studia bylo přihlášeno celkem 295 osob, certifikát IPMA nakonec získalo 210 z nich,“ dodává Jana Nováková.

Více informací

www.iss-edu.cz