Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prioritou je maximální dočerpání přidělené alokace v IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

Na projekty modernizace veřejné správy a zkvalitnění jejich služeb má v programovém období 2007–2013 Ministerstvo vnitra vyčleněno téměř 11,41 miliard korun. Od roku 2008 až do současnosti podpořilo již 76 projektů v IOP (oblast intervence 1.1) úřadů státní správy. Projekty se zaměřily zejména na elektronizaci služeb, vybudování moderní informační a komunikační infrastruktury a na digitalizaci datových fondů státu. K nejznámějším projektům patří například Czech POINT, datové schránky, základní a další relevantní registry veřejné správy. Z celkových alokovaných 8, 15 miliard korun v oblasti intervence 1.1 IOP bylo dosud příjemcům proplaceno téměř 5, 27 miliard korun, přičemž výše certifikovaných prostředků dosáhla 5, 26 miliard korun. Do poslední certifikace letošního roku ZS MV předložil ještě žádosti o platbu ve výši 180 milionů korun. Do konce roku 2015 a na přelomu nového roku přijme ZS MV k administraci dalších přibližně 25 závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Dalších 595 projektů za programové období 2007–2013 bylo již podpořeno v rámci OP LZZ (oblast podpory 4.1). Cílem těchto „měkkých“ projektů je zejména zlepšení metod řízení a plánování na úřadech veřejné správy a zefektivnění práce úředníků. Z celkové výše 3,26 miliard korun alokovaných v této oblasti podpory bylo doposud příjemcům proplaceno necelých 2, 30 miliard korun, přičemž certifikováno již bylo 2,11 miliard korun. Do konce roku 2015 proběhne administrace ještě přibližně 75 monitorovacích zpráv.

Projekty, jejichž administraci ZS MV v rámci IOP a OP LZZ zabezpečuje, musí být dokončeny nejpozději do konce prosince 2015. Úkolem stávajících 40 zaměstnanců Odboru strukturálních fondů bude zajistit nejen úspěšné dokončení maximálního počtu projektů, ale také maximální dočerpání přidělené alokace v rámci IOP a OP LZZ a bezproblémové fungování odboru do konce roku 2015 s následným zabezpečením spravovaných agend do července 2016. Kromě projektů administrovaných v rámci IOP a OP LZZ odbor plní ještě roli Zprostředkujícího subjektu Programu česko-švýcarské spolupráce a je partnerem Programu CZ 14 EHP Norsko.

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

Tisková zpráva ke stažení: