Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Příklady dobré praxe

Publikace Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy Evropské unie představuje dvanáct úspěšných projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra, a to z pohledu samotných příjemců. Ti vyzdvihují silné stránky svých projektů a připojují rady, jak takový projekt úspěšně zrealizovat.

Publikaci je možné stáhnout zde v elektronické verzi. Pokud byste měli zájem ji získat i v tištěné podobě, rádi Vám ji zašleme. Kontaktujte prosím pracovníky Oddělení publicity a technické pomoci.

Dokument ke stažení: