Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přes 300 milionů půjde na další zkvalitňování veřejné správy v obcích a krajích

Ministerstvo vnitra právě rozdělilo přes 300 milionů korun na projekty zvyšování kvality řízení, financování a „good governance“ v obcích a krajích České republiky. Žadatelé podávali své projekty v rámci výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou ministerstvo vyhlásilo v v roce 2012.

Do výzvy č. 89 OP LZZ bylo podáno celkem 164 projektových žádostí. Z nich hodnotící komise vybrala 98 projektů, kterým byla schválena dotace z Evropského sociálního fondu v celkové výši 343 171 119 Kč. Oprávněnými žadateli byly jak obce, tak také kraje České republiky.

Podpořené projekty se zaměřují na široké spektrum aktivit, které mají v souhrnu přispět ke zlepšení procesů řízení na úřadech územní samosprávy a zvýšení kvality služeb, které poskytují, a tím v důsledku zvýšit spokojenost občanů s výkonem veřejné správy.

Mezi podporované aktivity patří například zavádění systémů projektového řízení a strategického plánování do činnosti úřadu, nastavení efektivních řídících procesů včetně řízení lidských zdrojů a vytvoření kompetenčních modelů či optimalizace finančního řízení.

Ministerstvo vnitra je gestorem prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podpora se zaměřuje na zvyšování kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy v souladu s vládní strategií Smart Administration. V letech 2007-2013 rozděluje Ministerstvo vnitra v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na zkvalitňování veřejné správy 4,9 miliardy korun.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

Tisková zpráva ke stažení: