Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přes 11 miliard korun na moderní veřejnou správu

Přibližně 2 500 úřadů veřejné správy v České republice má na starost stovky různých agend. Díky podpoře ze strukturálních fondů se služby poskytované těmito úřady postupně zlepšují. Evropské peníze napomáhají k tomu, aby veřejné služby byly rychlejší, efektivnější a transparentnější a občané, firmy a instituce neztráceli na úřadech zbytečně čas.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) má na projekty modernizace veřejné správy a zkvalitnění jejích služeb v programovém období 2007–2013 vyčleněno přes 11,4 miliard korun.

V programovém období 2007–2013 ZS MV vyhlásil celkem 32 výzev k předkládání projektových žádostí pro úřady veřejné správy. Dosud bylo v rámci těchto výzev podpořeno 669 projektů, na které bylo přiděleno (projekty s vydaným rozhodnutím/podepsanou smlouvou) téměř 11,2 miliard korun. Jde o projekty jak státních úřadů, tak o projekty úřadů územní samosprávy. Projekty, pro které ZS MV zajišťuje administraci, musí být dokončeny do konce roku 2015.

K hlavním podporovaným oblastem patří především elektronizace služeb veřejné správy, budování moderní informační a komunikační infrastruktury, digitalizace vybraných datových fondů státu, základní a další relevantní registry veřejné správy. Dále je podporováno další vzdělávání úředníků a zavádění moderních metod řízení a plánování na úřadech. Cílem podpory ze strukturálních fondů je přispět k poskytování profesionální veřejné služby, která je založena nejen na využívání moderních informačních a komunikačních technologií, ale také na profesionalitě úředníků. Smyslem realizace všech projektů podpořených ze strukturálních fondů je spokojenost uživatelů veřejných služeb, ať už jde o občana, firmu či instituci.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR
info@osf-mvcr_cz
www.osf-mvcr.cz

Tisková zpráva ke stažení: