Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v OP LZZ

Zadávání veřejných zakázek v OP LZZ se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9).