Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Policie vybaví auta špičkovou technikou za evropské peníze

Dopravní nehody, požáry, povodně či ekologické havárie mají jedno společné – jejich řešení vyžaduje součinnost záchranných složek. Jejich náplň práce a kompetence jsou přitom různé, avšak v mimořádných událostech je nezbytná vzájemná spolupráce a koordinovanost všech subjektů. V České republice proto funguje Integrovaný záchranný systém, který tyto složky sdružuje a zvyšuje jejich funkčnost.

PR článek ke stažení: