Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podnikatelé mění zvyklosti, komunikují s úřady elektronicky

Elektronický formulář, elektronický podpis a rychlá komunikace s úřadem „po síti“. Komfortně, rychle a nejlépe „od stolu“. Tak funguje ideální vyřizování záležitostí s úřady. Přestože podle průzkumů využívá elektronickou komunikaci s úřady stále více podnikatelů, většina z nich ji považuje za zbytečně složitou. Úřady veřejné správy se proto snaží jít těmto signálům naproti a podnikatelům komunikaci s úředníky usnadnit. 

Přes osmdesát procent podnikatelů komunikuje s úřady online

Elektronické formuláře a jejich podání bez nutnosti návštěvy úřadu se postupně stávají běžnou praxí v komunikaci podnikatelů s úřady. Podle loňského průzkumu Asociace malých a středních podniků
a živnostníků (dále AMSP)[1] mezi třemi stovkami podnikatelů vyšlo najevo, že elektronickou komunikaci s úřady využívá více než 80% podnikatelů. Jestliže potřebujete například podat daňové přiznání, potom s elektronickým podpisem a datovou schránkou to vyřešíte jednoduše, rychle
a bezpečně. A můžete být klidně na dovolené tisíce kilometrů od úřadu i od domova. Nejen daňové přiznání lze dnes vyřídit elektronicky. Bez časově náročného obíhání „kamenných“ úřadů můžete využít komfortnější online cestu a získat nejrůznější výpisy ze státem vedených rejstříků, požádat
o provedení změn osobních i firemních údajů v základních registrech, splnit povinná statistická hlášení a podobně.  

Podle průzkumu AMSP využívá 83 % osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ke komunikaci s úřady datové schránky a pouze 51 % má zřízen elektronický podpis. Ve vyšší míře využívání efektivnějšího „online úřadování“ podnikatelům mnohdy brání nejen zvyklosti chodit do „kamenných“ úřadů, ale také nedostatek informací k novým formám komunikace i třeba neochota učit se nové věci. Kromě toho z průzkumu vyplynulo, že formality s úřady podnikatelé často vyřizují prostřednictvím poradce. Zásadní je však skutečnost, že OSVČ nemají povinnost si aktivovat datové schránky. Tato povinnost vyplývá ze zákona pouze pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a pro orgány veřejné moci.

Datová schránka a elektronický podpis vše usnadní

Co dnes patří k nezbytným podmínkám elektronické komunikace s úřadem? Samozřejmě počítač (tablet, mobil) a přístup na Internet. Pro rychlejší a snazší vyřízení potom zřízení datové schránky a uznávaný elektronický podpis. V některých případech je nutné si z internetových stránek úřadu „stáhnout“ potřebný software, který je obvykle k dispozici zdarma.

I když se někomu mohou zdát moderní elektronické podatelny a aplikace úřadů na první pohled složité, dnes je však možné dokumenty do aplikací nahrát a spolu s elektronickým podpisem je odeslat na příslušný úřad. A kdo nemá zřízen elektronický podpis, může si formulář jen „stáhnout“, doma vyplnit a na úřad odeslat nebo osobně zanést. Široká variabilita řešení nabízí každému uživateli ten nejvhodnější způsob.

„Chytré“ úřady komunikují s podnikateli i občany online

Zásadní zlom v „chytré“ komunikaci s úřady přinesl loňský úspěšný rozjezd projektu základních registrů (ZR). Stát nyní disponuje relevantními a nezpochybnitelnými daty (tzv. referenčními údaji) o občanech, státních i nestátních subjektech, která jsou výsledkem sjednocení dosud roztříštěných databází vedených státními úřady. Data obsažená v ZR čerpají a využívají také ostatní úřady veřejné správy pro efektivnější komunikaci s občany, podnikateli i mezi sebou navzájem.

Občané oceňují praktické výhody ZR například při změně osobních údajů (z důvodu svatby, stěhování apod.), kdy jim stačí navštívit jen jeden úřad nebo kontaktní místo – Czech POINT a nemusí již obíhat více úřadů. A jsou-li vlastníky datových schránek, mohou o změny osobních nebo firemních údajů požádat elektronicky. Navíc, díky nové službě CzechPOINT@home, nemají problém získat nejběžnější výpisy z rejstříků vedených státem zdarma do své datové schránky.  

Nejen základní registry spolu se současnými téměř sedmi tisíci kontaktními místy Czech POINT usnadňují každodenní komunikaci občanů a podnikatelů s úřady. Příklady dalších projektů státní správy dokazují, že moderně komunikovat s občany chtějí také další úřady.

Příklady projektů podporujících eGovernment ve státní správě

Název projektu Úřad (příjemce dotace ze SF) Hlavní přínosy projektu Cílová skupina
Úprava Obchodního rejstříku (OR) v návaznosti na základní registry veřejné správy Ministerstvo spravedlnosti
 • Elektronické ověřené výpisy z OR obratem a zdarma.
 • Možnost nahlásit změny v OR elektronicky.
 • Usnadnění práce soudů díky sdílení dat s ostatními systémy veřejné správy.

Rejstříkové soudy, podnikatelé, podniky, ostatní uživatelská veřejnost.

Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Zjednodušení procesů pro podnikatele, např. při vstupu do podnikání.
 • Uživatelsky přívětivější internetové stránky včetně anglické mutace.
 • Zřízení el. úložiště – jednou doložený doklad o odborné způsobilosti se už znovu nemusí dokládat.
Podnikatelé, podniky, ostatní uživatelská veřejnost.
Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz Česká agentura na podporu obchodu
 • Poskytování komplexních informací ze strany veřejné správy.
 • Zpřístupnění elektronických dokumentů a online formulářů na jednom místě.
Podnikatelé, podniky, exportéři, zahraniční návštěvníci, odborná veřejnost.
Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR Český statistický úřad
 • Zpřístupnění elektronických dokumentů a online formulářů statistických hlášení.
 • Zjednodušení přístupu ke statistickým údajům.
Ekonomické subjekty s povinností hlášení ČSU, respondenti.
Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU Generální ředitelství cel
 • Elektronizace systému celního řízení.
 • Snížení administrativního zatížení deklarantů.
Celní deklaranti, podnikatelé, podniky, investoři.

Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví
 • Získání výpisů z registrů průmyslových práv přes Internet.
 • Zkvalitnění rešeršních databází průmyslových práv.
Podnikatelé, podniky, ostatní uživatelská veřejnost.

Financování ze strukturálních fondů EU

Jisté je, že moderní stát potřebuje moderní systém komunikace s občany, institucemi, podnikateli. Díky podpoře ze strukturálních fondů proto úřady veřejné správy realizují desítky projektů zaměřených na rozšíření služeb poskytovaných elektronickou cestou, na zlepšení softwarového vybavení a na další vzdělávání úředníků. Jaké výhody to přináší uživatelům veřejných služeb? Především komfortnější vyřízení nejrůznějších žádostí, návrhů, oznámení a stížností, se kterými se na úřady obrací. A v konečném důsledku vítanou úsporu času a peněz.

Na zkvalitnění veřejné správy v současném programovém období má Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR k dispozici téměř 13 miliard korun ze strukturálních fondů EU. Na zavádění moderních informačních a komunikačních technologií již rozdělil téměř 8 miliard korun.

  

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení:


[1] Zdroj: AMSP: 8. průzkum AMSP ČR - Názory podnikatelů na elektronickou komunikaci s úřady. http://www.amsp.cz/8-pruzkum-amsp-cr-nazory-podnikatelu-na-elektronickou. 21-02-2011.