Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Plzeňský kraj skončil v čerpání peněz z evropských fondů těsně pod stupni vítězů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 151,4 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Plzeňského kraje slaví v rámci České republiky úspěch
v čerpání evropských dotací. V hodnocení krajských úřadů se umístil těsně pod stupni vítězů. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj. Získané peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání.

„Plzeňský kraj dosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů velmi dobrých výsledků. Úředníkům z místního krajského úřadu se zatím podařilo předložit pět úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 151,4 milionu korun. To je řadí mezi nadprůměrně úspěšné,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Plzeňském kraji je například Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na krajském úřadě Plzeňského kraje. „Projekt je realizován v souladu se strategií Smart Administration, tj. implementace principů, které umožňují rychlejší, jednodušší, transparentnější a přesnější výkon státní správy. Klíčové aktivity vychází z faktu, že motivace, zapojení a efektivní řízení zaměstnanců na všech úrovních představuje klíčovou konkurenční výhodu nejen soukromých firem, ale také organizací ve veřejném sektoru,“ říká Štěpánka Szabó, vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 2,3 milionu korun. Dalších 409 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Projekt je založen na vytvoření systému hodnocení vedoucích zaměstnanců vycházejícího z kompetenčního modelu. Zaměstnanec tak bude hodnocen na základě požadovaných kompetencí a plnění požadavků konkrétního pracovního místa. Díky tomu bude možné zjistit, kde má zaměstnanec rezervy a kde naopak výrazný potenciál rozvoje. Součástí hodnocení bude také sebehodnocení a metoda 360° zpětné vazby, při které je zaměstnanec hodnocen zároveň kolegy, podřízenými a nadřízenými.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Plzeňský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností) a č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: