Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Plzeňský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 63 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Plzeňském kraji již byly schváleny projekty za 63 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 407 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Přeštice s plánem na rozvoj řízení lidských zdrojů na městském úřadě.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty v Plzeňském kraji činí 63 milionů korun,“ popisuje republikové srovnání Plzeňského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Přešticích zlepší řízení zaměstnanců městského úřadu

Jednou ze schválených žádostí o finanční podporu je například projekt na rozvoj řízení lidských zdrojů na Městském úřadu v Přešticích. „Již dlouhodobě usilujeme o zvyšování kvality poskytovaných služeb občanům v Přešticích, proto jsme se rozhodli zlepšit systém řízení a efektivně nastavil procesy v oblasti lidských zdrojů. V rámci projektu bude provedena analýza situace a navržena řešení jako motivační systém hodnocení zaměstnanců, posílení vzdělávacích aktivit prostřednictvím elektronické komunikace nebo propojení vazeb mezi různými nástroji personálního řízení,“ říká  Eva Česáková tajemnice městského úřadu města Přeštice. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na více než 2,4 milionu korun, přičemž 85 procent je hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbývající částku zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Nejvyšší čerpání v kraji mají Domažlice

Téměř polovina podpory ze strukturálních fondů Evropské unie určená na zajištění efektivní veřejné správy v rámci Plzeňského kraje byla schválena na projekty obcí. Ty byly úspěšné v 344 případech, kde hodnota schválených projektů dosahuje 30,5 milionu korun, přičemž téměř 30 milionů korun je hrazeno z Integrovaného operačního programu. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků je město Domažlice, které na Ministerstvo vnitra ČR předložilo celkem dva projekty za téměř pět milionů korun. Dva projekty byly také schváleny Plzeňskému kraji, kdy výše nákladů přesahuje 19 milionů korun.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: