Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pět miliard na boj s úředním šimlem

Na zvýšení kvality veřejných služeb vyčerpalo Ministerstvo vnitra od září do prosince 2009 více jak pět miliard korun z evropských peněz.

Během čtyř měsíců jsme přidělili dotaci 5 miliard korun celkem 64 projektům

Elektronizace úřadů, využívání moderních technologií při komunikaci s občany a zřizování informačních center při řešení krizových událostí. To je jen zlomek projektů, které byly v minulém roce podpořeny Evropskou unií.

Můžeme využít miliardy na modernizaci veřejné správy a pomoci tak změnit předsudky, které mají lidé vůči práci úřadů, „“ řekl ministr vnitra Martin Pecina.

Ministerstvo vnitra má v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na starosti podporu modernizace informačních technologií ve veřejné správě, rozvoj lidských zdrojů a zlepšení služeb bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Během posledních čtyř měsíců roku 2009 přidělilo ministerstvo dotace ve výši 5, 178 miliard korun celkem 64 projektům.

„A to zdaleka ještě není konec, na schválení čekají další projekty. Jen v prosinci obdrželo ministerstvo vnitra 76 žádostí o dotace za více jak miliardu korun,“ dodal Martin Pecina. „Je to velký úspěch, zvláště když vezmeme v úvahu počáteční pochybnosti o schopnosti České republiky efektivně čerpat z unijních peněz.“

Z IOP tak byl podpořen například projekt Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. To získalo dotace v hodnotě 84 milionů korun na výstavbu centrálního skladu humanitární pomoci. Český statistický úřad zase bude moci vytvořit základní registr osob.

Z OP LZZ byly zase v prosinci podpořeny vzdělávací programy na krajských úřadech, například v ovládání e-Governmentu.

Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: