Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pardubický kraj získal z evropských fondů 120 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 120,14 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Pardubického kraje nepatří v rámci České republiky ke špičce v čerpání evropských dotací. Velice úspěšní jsou však v množství úspěšně přeložených projektů, kterých doposud realizují sedm. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj.

„Pardubický kraj je velmi úspěšný v počtu předložených projektů. Zatímco některé z krajů předložily třeba jen dva nebo tři, orgánům veřejné správy Pardubického kraje se zatím podařilo předložit sedm úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 120,14 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Pardubickém kraji je například Zlepšení kvality řízení na Krajském úřadu Pardubického kraje. „Projekt je zacílen na zefektivnění řízení lidských zdrojů, posílení etických standardů a nastavení interního systému vzdělávaní, včetně tvorby pilotních vzdělávacích kurzů,“ říká Ing. Štěpánka Makarová, manažerka projektu. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 4,9 milionu korun. Dalších 863,7 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Projekt zabezpečí posílení výkonnosti, kvality, efektivity, transparentnosti a etického chování zaměstnanců Krajského úřadu Pardubického kraje a tím pomůže zvýšit kvalitu služeb poskytovaných klientům úřadu. Realizace jednotlivých aktivit projektu povede k naplnění jeho hlavního cíle, kterým je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy. Projekt je realizován od ledna 2011 do prosince 2012.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Pardubický kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: