Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Otestujte své znalosti strukturálních fondů!

V listopadu 2012 uspořádal Odbor strukturálních fondů na svém webu vědomostní soutěž o ceny. V sérii čtyř kol otázek jste si mohli otestovat své znalosti strukturálních fondů a podpořených projektů. Celkem pět účastníků jsme odměnili za jejich zapojení do soutěže a správné odpovědi zajímavými cenami.

Soutěžní otázky

1. Který z následujících fondů nepatří mezi strukturální fondy EU?

a) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

b) Evropský sociální fond (ESF)

c) Fond soudržnosti (FS)

2. Kolik peněz může Česká republika vyčerpat z evropských fondů v aktuálním programovém období?

a) 2,69 milionů eur

b) 26,69 miliardy eur

c) 269,96 miliardy eur

3. Kolik operačních programů aktuálně funguje v České republice?

a) žádný

b) šestnáct

c) dvacet šest

4. V rámci kterého českého ministerstva působí zastřešující orgán pro všechny strukturální fondy – Národní orgán pro koordinaci?

a) v rámci Ministerstva financí

b) v rámci Ministerstva pro místní rozvoj

c) v rámci Ministerstva zahraničí

5. Co podle vás znamená pojem eGovernment?

a) Komunikace občanů a firem s veřejnou správou prostřednictvím elektronického úředníka.

b) Komunikace občanů a firem s veřejnou správou pomocí datových schránek.

c) Využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ve vztahu k občanům, firmám a dalším orgánům veřejné správy.

6. Jedna ze strategií Vlády České republiky má za cíl v letech 2007 – 2015 zajistit zlepšení veřejné správy a služeb. Jak se koncept, zabývající se modernizací a elektronizací úřadů a vzděláváním úředníků, jmenuje?

a) Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration - SA)

b) Chytrá veřejná správa

c) Moderní úřad pro 21. století

7. Prostřednictvím jakých operačních programů se financují projekty směřující k lepší veřejné správě v České republice?

a) Integrovaný operační program a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

b) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Technická pomoc

c) Operační program Podnikání a inovace a Integrovaný operační program

8. Který ústřední orgán státní správy plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie, a tedy zodpovídá i za úkoly vyplývající ze Strategie Smart Administration?

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí

b) Ministerstvo vnitra

c) Ministerstvo pro místní rozvoj

9. Zájemci o dotace z fondů EU musí použít k podání projektové žádosti online aplikaci dostupnou na internetu. Ta umožňuje nejen předkládání samotné žádosti, ale i vyplňování povinných dokumentů souvisejících s projektem, jako např. monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Víte, jak se jmenuje?

a) Monit7+

b) Benefit7

c) Europortal

10. Jedním z nejviditelnějších kroků realizace strategie SA je zavádění datových schránek. Máte představu, kolik jich už bylo zřízeno do dnešního data?

a) přibližně 500 000

b) přibližně 300 000

c) více než 1 000 000

11.  Pro zvyšování kvalifikace úředníků vznikají na obcích a krajích v celé republice specializovaná vzdělávací centra připravující zaměstnance veřejné správy na používání nástrojů eGovernmentu. Jak se tato vzdělávací střediska jmenují?

a) eGON Centra

b) Centra pro rozvoj eGovernmentu

c) Centra chytrých úředníků

12. Projekt základních registrů je dosud největší projekt v oblasti informačních technologií v České republice. Kolik je základních registrů v provozu od 1. července 2012?

a) 3

b) 4

c) 5

13. Jaký je aktuální maximální podíl prostředků, který na projekt může poskytnout EU v konvergenčních regionech?

a) 65 %

b) 75 %

c) 85 % 

14. Co znamená pojem kofinancování?

a) pravidlo, podle kterého musí být projekt vždy spolufinancován ze strany České republiky

b) pravidlo, podle kterého nesmí být v nákladech projektů účty za kávu a jiné potraviny obsahující kofein

c) pravidlo, podle kterého musí každý projekt spolufinancovat alespoň dvě česká ministerstva

15. Komunikaci občanů a firem s úřady usnadňují základní registry (ZR). Jeden z registrů, Základní registr osob - ROS, poskytuje aktuální a ověřené údaje o osobách (právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci). Jaký správní úřad spravuje ROS?

a) Český statistický úřad

b) Ministerstvo vnitra

c) Úřad pro ochranu osobních údajů

16. Zatím asi nejúspěšnějším projektem eGovernmentu v ČR je tzv. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Pod jakým, mnohem kratším, názvem je spíše znám mezi širokou veřejností?

a) Datová schránka

b) Czech POINT

c) eGON Centrum

 

Správné odpovědi: 1c), 2 b), 3 c), 4 b), 5 c), 6 a), 7 a), 8 b), 9 b), 10 a), 11 a), 12 b), 13 c), 14 a), 15 a), 16 b)

Rekapitulace výherců

1. kolo - Jan Rušaj z Ostravy

2. kolo - Daniel Žouželka z Kladek

3. kolo - Jaroslava Poláková z Příbrami

4. kolo - Jiří Průša z Prahy

Celkový vítěz - Kateřina Frýdová ze Žatce