Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Otestujte své znalosti strukturálních fondů!

Soutěž již byla ukončena.

Správné odpovědi na otázky ze čtvrtého kola:

1) Maximální podíl prostředků, který na projekt může poskytnout EU v konvergenčních regionech, je 85 %.
2) Pojem kofinancování znamená pravidlo, podle kterého musí být projekt vždy spolufinancován ze strany České republiky.
3) Správním úřadem, který spravuje Základní registr osob - ROS a tedy poskytuje aktuální a ověřené údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci, je Český statistický úřad.
4) Projekt Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je znám pod názvem Czech POINT.
 
Podrobná pravidla soutěže zde.