Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

OSF bilancuje

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

Image

Projekty, jejichž administraci ZS MV v rámci IOP a OP LZZ zabezpečuje, musí být dokončeny nejpozději do konce prosince 2015. Úkolem stávajících 40 zaměstnanců Odboru strukturálních fondů bude zajistit nejen úspěšné dokončení maximálního počtu projektů, ale také maximální dočerpání přidělené alokace v rámci IOP a OP LZZ a bezproblémové fungování odboru do konce roku 2015 s následným zabezpečením spravovaných agend do července 2016. Kromě projektů administrovaných v rámci IOP a OP LZZ odbor plní ještě roli Zprostředkujícího subjektu Programu česko-švýcarské spolupráce a je partnerem Programu CZ 14 EHP Norsko.

  

V publikaci "OSF bilancuje" naleznete průběžné výsledky činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR i výhled na rok 2016.

  

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Publikace "OSF bilancuje"  ke stažení: