Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační programy v gesci Ministerstva vnitra ČR

Odbor strukturálních fondů MVČR zodpovídá za část operačních programů IOP a OP LZZ. Bližší informace o Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou uvedeny v daných sekcích.

Integrovaný operační program

Pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007-2013 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem kultury a Ministerstvem práce a sociálních věcí Integrovaný operační program, který byl schválen Evropskou komisí 20. prosince 2007.

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu EU v programovacím období 2007 - 2013 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl 12. října 2007 schválen Evropskou komisí.