Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Olomoucký kraj získal z evropských fondů 150 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 150 milionů korun.

Úředníci z krajského úřadu Olomouckého kraje jsou v rámci Moravy druzí nejlepší v čerpání evropských dotací. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. V celorepublikovém srovnání dosáhl na nejvyšší příčku Karlovarský kraj.

„Olomoucký kraj dosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů na sedmou příčku, na Moravě jej však předstihl pouze Zlínský kraj. Orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit tři úspěšné projekty v celkové hodnotě přes 150 milionů korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Olomouckém kraji je například Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji. „Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj informačních a komunikačních znalostí Olomouckého kraje. Díky jeho realizaci navíc získají výstupy na úrovni kraje a obcí s rozšířenou působností výrazně regionální charakter,“ říká Ing. Zdeněk Dorazil, projektový manažer. Projekt bude podpořen z IOP částkou téměř 135 milionů korun. Dalších 23,8 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Implementace e-Governmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy atd. Tento projekt umožní úředníkům lepší sdílení informací a zpřehlední stávající papírové procesy. Z pohledu "zákazníka" úřadu, tj. občana, dojde ke zvýšení kvality služeb, včetně větší rychlosti řešení jeho požadavků. Projekt je realizován od července 2009 do září 2013.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Olomoucký kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností) a 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě) a č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: