Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Olomoucký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 85 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Olomouckém kraji již byly schváleny projekty za 85 miliónů korun. Orgány územní samosprávy již v tomto regionu získaly souhlas pro 351 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Jeseník s plánem na zvýšení efektivnosti a kvality veřejných služeb a posílení institucionální kapacity městské úřadu.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 miliónu korun, objem dotací na projekty v Olomouckém kraji činí 85 miliónů korun,“ popisuje republikové srovnání Olomouckého kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. 

V Jeseníku chtějí zlepšit procesy

Jedním ze schválených projektů je například „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy v obci s rozšířenou působností Jeseník“. „Tento komplikovaný název reálně představuje analýzu vnitřní výkonnosti organizace a další kroky jako například zavedení systému projektového řízení, implementace základních kamenů procesního řízení, vytvoření nových a aktualizaci stávajících strategických dokumentů. Součástí je také odborná příprava a rozvoj zaměstnanců městského úřadu,“ říká Petr Procházka, starosta města Jeseník. Efektivní fungování veřejné správy a veřejných služeb povede nejen ke zkvalitnění života občanů, ale také k socioekonomickému růstu celého města, v jehož spádové oblasti žije přes 40 000 lidí. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 7,2 miliónu korun, přičemž 85 procent půjde ze strukturálních fondů a zbývajících 15 procent představují vlastní zdroje příjemce.

Největší projekt jde za krajským úřadem

Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků je Olomoucký kraj s projektem za 15 miliónů korun na zlepšování procesů na krajském úřadě. Města si v tomto regionu nárokují většinu prostředků z operačních programů. Městům dominuje Přerov, kterému se na své projekty podařilo získat 8,3 miliónu korun ze strukturálních fondů EU.

Obce byly úspěšné v 305 případech, kde hodnota schválených projektů činí 25,2 miliónu korun, což je téměř 30 procent veškeré dosud schválené dotace na projekty v Olomouckém kraji.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 400 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 10,6 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: