Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení publicity a technické pomoci

Vedoucí oddělení
Bc. Kristýna Radostová
974 818 529
kristyna.radostova@mvcr_cz
Zástupce: Ing. Jaromír Čáp

Náplň práce oddělení

Monitoring a publicita

 • Realizuje osvětové aktivity se zaměřením na řízení propagace operačních programů;
 • Spravuje informace na internetových stránkách;
 • Je garantem a organizačně zajišťuje školení, semináře, konference a workshopy (pro žadatele, pro příjemce);
 • Podílí se na tvorbě propagačních materiálů;
 • Zajišťuje monitoring a evaluaci programů;
 • Koordinuje přípravu podkladů pro ŘO, včetně podkladů pro výroční zprávy;
 • Koordinuje aktivity v rámci absorpční kapacity;
 • Vytváří vzdělávací kurzy zaměřené na přípravu žádostí o dotaci a realizaci projektů;
 • Provádí analýzy a průzkumy poptávky uživatelů, resp. žadatelů a příjemců.

Organizační a technická pomoc

 • Zajišťuje administrativní provoz odboru, včetně evidence dokumentace;
 • Zajišťuje materiálně-technické zabezpečení provozu odboru;
 • Organizačně zajišťuje nábor zaměstnanců;
 • Zajišťuje koordinaci řízení a rozvoje lidských zdrojů OSF;
 • Řídí a realizuje technickou pomoc IOP a OP LZZ.

Metodika

 • Zajišťuje přípravu výzev v rámci IOP a OP LZZ;
 • Zajišťuje aktuálnost postupů a metodik čerpání IOP a OP LZZ na úrovni OSF, odpovídá za řízení související dokumentace;
 • Zajišťuje agendu řízení rizik a evaluace IOP a OP LZZ;
 • Spravuje informační systémy – Monit7+, Benefit7;
 • Je garantem školení pro externí hodnotitele.

Kontakty

Sekretariát

Jaromíra Hrachovská

974 818 488
fax: 974 818 491

jaromira.hrachovska@mvcr_cz

osf@mvcr_cz

Renata Blažková

974 818 489

renata.blazkova@mvcr_cz

Technická pomoc

Petr Janouš 974 818 485 petr.janous@mvcr_cz
Ing. Jaromír Čáp 974 818 532

jaromir.cap@mvcr_cz

Ginis

Lukáš Vaněk 974 818 535 lukas.vanek@mvcr_cz
Jana Vaníková 974 818 524 jana.vanikova@mvcr_cz
Alena Daňhelová 974 818 514 alena.danhelova@mvcr_cz

Metodika OP LZZ

Ing. Michaela Benešová 974 818 307  michaela.benesova@mvcr_cz

Ing. Petra Šafková

974 818 492

petra.safkova@mvcr_cz

Monitoring a publicita

Mgr. Dana Krouželová 974 818 447 dana.krouzelova@mvcr_cz