Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení publicity a administrativního ukončování programů

Vedoucí oddělení
Ing. Jaromír Čáp - pověřen řízením oddělení
974 818 532
jaromir.cap@mvcr_cz

Náplň práce oddělení

  • Administrativa sekretariátu odboru, administrativní podpora odboru;
  • Předkládání měsíčních zpráv o činnosti ZS IOP;
  • Uzavírání spisů a jejich archivace, komunikace s ŘO ohledně archivovaných složek (min. do roku 2020), doplňování spisů (zprávy o udržitelnosti, kontroly ex-post) a udržování pro následné kontroly;
  • Informování veřejnosti o dokončování (webové stránky), technické zajištění odboru, provádění inventarizace, správa přístupů do IS, správa spisoven, příprava podkladů pro kontroly;
  • Rozpočetnictví, komunikace s ekonomickými odbory, personální podpora včetně přípravy podkladů pro personální odbor/státního tajemníka.

Kontakty

Sekretariát

Simona Sedlmajerová

974 818 488
fax: 974 818 491

simona.sedlmajerova@mvcr_cz

osf@mvcr_cz

Renata Blažková

974 818 489

renata.blazkova@mvcr_cz

Rozpočetnictví a komunikace s ekonomickými odbory

Petr Janouš 974 818 485 petr.janous@mvcr_cz
     

Ginis

     
Jana Vaníková 974 818 524 jana.vanikova@mvcr_cz
Alena Daňhelová 974 818 514 alena.danhelova@mvcr_cz

Monitoring a publicita

Mgr. Dana Krouželová 974 818 447  dana.krouzelova@mvcr_cz