Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení kontroly, metodiky a udržitelnosti projektů IOP

Vedoucí oddělení
Ing. Roman Beneš
974 818 516
roman.benes@mvcr_cz

Náplň práce oddělení

  • Provádění veřejnosprávních kontrol a jejich dokončování (ex-post kontroly v době udržitelnosti);
  • Řešení nesrovnalostí v závislosti na výsledku jednotlivých kontrol, evidence podnětů na FÚ, ÚOHS;
  • Obsluha relevantních IS (MONIT7+, IBM Notes, IS FKVS apod.);
  • Vedení agendy IOP, komunikace s ŘO IOP, poskytování součinnosti ŘO IOP (Závěrečná zpráva programu), evidence nesrovnalostí a podnětů na FÚ a ÚOHS, administrace Hlášení o udržitelnosti, provádění administrativních kontrol, analýz rizik, oznámení o změnách v projektech v období udržitelnosti, komunikace s příjemci finanční podpory, doplňování archivovaných složek;
  • Vedení agendy OP LZZ, komunikace s ŘO OP LZZ, poskytování součinnosti ŘO OP LZZ při uzavírání programu (Závěrečná zpráva programu), evidence nesrovnalostí (obsluha systému IDA) a podnětů na FÚ a ÚOHS, udržování IS MONIT7+, doplňování archivovaných složek.

Kontakty

Kontroly projektů

 Ing. Petra Šafková  974 818 492 petra.safkova@mvcr_cz
 Ing. Petra Půlpánová  974 818 496 petra.pulpanova@mvcr_cz
 Ing.Václava Baštářová  974 818 511 vaclava.bastarova@mvcr_cz