Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení kontroly projektů

Vedoucí oddělení
Ing. Roman Beneš - pověřen řízením oddělení
974 818 516
roman.benes@mvcr_cz

Náplň práce oddělení

  • Provádí koordinaci kontrol, provádí veřejnosprávní kontroly;
  • Sleduje plnění uložených nápravných opatření;
  • Hlásí nesrovnalosti zjištěné při kontrolách, dle typu na příslušný orgán včetně oznamování orgánům činným v trestním řízení;
  • Zajišťuje právní servis (zejména koordinace kontrol výběrových řízení externím subjektem, poskytování konzultací žadatelům a příjemcům k provádění VŘ, účast na komisích VŘ prováděných žadateli, spolupráce s ÚOHS);
  • Spolupracuje na řešení stížností a odvolání;
  • Připravuje a realizuje výběrová řízení na dodavatele pro potřeby OSF;
  • Spolupracuje na řízení a vzdělávání lidských zdrojů OSF.

Kontakty

Kontroly projektů

Ing. Lucia Kleinová 974 818 495 lucia.kleinova@mvcr_cz