Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení
Ing. Lucia Kleinová - pověřena řízením oddělení
974 818 495
lucia.kleinova@mvcr_cz

Náplň práce oddělení

  • Provádění veřejnosprávních kontrol a jejich dokončování (ex-post kontroly v době udržitelnosti);
  • Řešení nesrovnalostí v závislosti na výsledku jednotlivých kontrol, evidence podnětů na FÚ, ÚOHS;
  • Obsluha relevantních IS (MONIT7+, IBM Notes, IS FKVS apod.);
  • Vedení agendy IOP, komunikace s ŘO IOP, evidence nesrovnalostí a podnětů na FÚ
    a ÚOHS, doplňování archivovaných složek;
  • Vedení agendy OP LZZ, komunikace s ŘO OP LZZ, poskytování součinnosti ŘO OP LZZ při uzavírání programu (Závěrečná zpráva programu), evidence nesrovnalostí (obsluha systému IDA) a podnětů na FÚ a ÚOHS, udržování IS MONIT7+, doplňování archivovaných složek.

Kontakty

Kontroly projektů

     
Ing. Michaela Benešová 974 818 307 michaela.benesova@mvcr_cz
Ing. Petra Šafková 974 818 492

petra.safkova@mvcr_cz