Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení realizace IOP

Náplň práce oddělení

Projektová část

 • Zajišťuje administraci projektových žádostí po vydání právního aktu, posuzuje je z hlediska věcného souladu s danou výzvou a IOP;
 • Kontroluje monitorovací zprávy, hlášení o pokroku; řeší se žadatelem a příjemcem podstatné a nepodstatné změny projektů po vydání právního aktu, uzavírá projekty;
 • Je hlavní kontaktní osobou pro příjemce v rámci IOP, zajišťuje podporu příjemců a realizátorů projektů prostřednictvím zodpovídání dotazů a přímých konzultací, včetně podpory realizace výběrových řízení;
 • Zajišťuje komplexní administraci Fondů EHP/Norska a Program Švýcarsko-české spolupráce mimo jejich finančního řízení;
 • Podílí se na veřejnosprávních kontrolách;
 • Hlásí podezření na nesrovnalosti dle typu na příslušný orgán;
 • Spolupracuje při řešení stížností a odvolání.

Finanční část

 • Zajišťuje finanční řízení realizace programů (ve spolupráci s ŘO stanovuje roční alokace pro jednotlivé výzvy / OP / prioritní osy / oblasti intervence, zajišťuje finanční plánování výzev, objemu schválených projektů, certifikací výdajů a kontrol);
 • Zpracovává finanční bilance;
 • Zpracovává podklady pro certifikaci;
 • Kontroluje monitorovací zprávy – finanční část;
 • Komunikuje se správcem rozpočtu ohledně tvorby rozpočtu a rozpočtových výhledů (vypracovává odhady objemu žádostí o platby pro běžný a následující rozpočtový rok);
 • Podílí se na veřejnosprávních kontrolách;
 • Hlásí podezření na nesrovnalosti dle typu na příslušný orgán;
 • Spolupracuje při řešení stížností a odvolání.

Kontakty

Projektoví manažeři

Ing. Veronika Lišková

974 818 522 veronika.liskova@mvcr_cz 

Mgr. Ivana Kučerová

974 818 513

ivana.kucerova@mvcr_cz

Ing. Klára Palasová

974 818 538

klara.palasova@mvcr_cz

Mgr. Dagmar Prokopová

974 818 510

dagmar.prokopova@mvcr_cz

Finanční manažeři

Ing. Eva Trlicová

974 818 505

eva.trlicova@mvcr_cz

Ing. Yvona Sedláčková 974 818 512 yvona.sedlackova@mvcr_cz
Ing. Petra Půlpánová 974 818 496 petra.pulpanova@mvcr_cz

Švýcarsko-česká spolupráce

Ing. Martina Vrabelová 974 818 540 martina.vrabelova@mvcr_cz