Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení realizace IOP

Náplň práce oddělení

Projektová část

 • Zajišťuje administraci projektových žádostí po vydání právního aktu, posuzuje je z hlediska věcného souladu s danou výzvou a IOP;
 • Kontroluje monitorovací zprávy, hlášení o pokroku; řeší se žadatelem a příjemcem podstatné a nepodstatné změny projektů po vydání právního aktu, uzavírá projekty;
 • Je hlavní kontaktní osobou pro příjemce v rámci IOP, zajišťuje podporu příjemců a realizátorů projektů prostřednictvím zodpovídání dotazů a přímých konzultací, včetně podpory realizace výběrových řízení;
 • Zajišťuje komplexní administraci Fondů EHP/Norska a Program Švýcarsko-české spolupráce mimo jejich finančního řízení;
 • Podílí se na veřejnosprávních kontrolách;
 • Hlásí podezření na nesrovnalosti dle typu na příslušný orgán;
 • Spolupracuje při řešení stížností a odvolání.

Finanční část

 • Zajišťuje finanční řízení realizace programů (ve spolupráci s ŘO stanovuje roční alokace pro jednotlivé výzvy / OP / prioritní osy / oblasti intervence, zajišťuje finanční plánování výzev, objemu schválených projektů, certifikací výdajů a kontrol);
 • Zpracovává finanční bilance;
 • Zpracovává podklady pro certifikaci;
 • Kontroluje monitorovací zprávy – finanční část;
 • Komunikuje se správcem rozpočtu ohledně tvorby rozpočtu a rozpočtových výhledů (vypracovává odhady objemu žádostí o platby pro běžný a následující rozpočtový rok);
 • Podílí se na veřejnosprávních kontrolách;
 • Hlásí podezření na nesrovnalosti dle typu na příslušný orgán;
 • Spolupracuje při řešení stížností a odvolání.

Kontakty

Projektoví manažeři

Ing. Petra Půlpánová

974 818 496  petra.pulpanova@mvcr_cz

 

   

Finanční manažeři

Ing. Petra Půlpánová

974 818 496

petra.pulpanova@mvcr_cz

     

Švýcarsko-česká spolupráce

Ing. Martina Vrabelová 974 818 540 martina.vrabelova@mvcr_cz

Ing. Klára Palasová

974 818 538

klara.palasova@mvcr_cz