Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oddělení realizace Programu Švýcarsko-české spolupráce a Norských fondů

Vedoucí oddělení
Mgr. Lucia Kleinová
974 818 495
lucia.kleinova@mvcr_cz

Činnosti Programu Švýcarsko-česká spolupráce

  • Implementace - kontrola souladu realizace projektu s Dohodou o projektu, kontrola veřejných zakázek, pořádání Řídících výborů, účast na jednání Monitorovacích výborů, kontrola monitorovacích zpráv, posuzování a schvalování návrhů změn v projektech;
  • Financování - narozpočtování prostředků, soulad s Dohodou o projektu, kontrola žádostí
    o platbu, převod prostředků, předkládání žádostí na NKJ;
  • Ostatní - řešení nesrovnalostí, spolupráce na kontrolách/auditech, metodická činnost, zajištění informovanosti a publicity, archivace relevantních dokumentů.

Činnosti v rámci Norských fondů

  • Projednávání podstatných změn v projektech, spolupráce při realokaci finančních prostředků mezi projekty, finanční řízení, šetření nesrovnalostí projektů;
  • Účast na ověření projektů na místě, poskytování podkladů ke všem fázím kontroly na vyžádání MF, aktivní účast na externím hodnocení projektů nebo Programu;
  • Příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru Programu a Monitorovacího výboru, zpracování informační brožury o celém Programu CZ 14;
  • Předkládání Průběžné zprávy o činnosti vč. Žádosti o platbu;
  • Účast na publicitě programu, zajištění archivace a dostupnosti dokumentace.

Kontakty

Program Švýcarsko-česká spolupráce a Norské fondy

Ing. Klára Palasová 974 818 538 klara.palasova@mvcr_cz

Ing. Michaela Benešová

974 818 307

michaela.benesova@mvcr_cz