Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odbor strukturálních fondů

Ředitel Odboru strukturálních fondů:

RNDr. Ivo Ryšlavý

974 818 488
ivo.ryslavy@mvcr_cz

Metodická podpora odboru:

Ing. Roman Beneš

974 818 516 roman.benes@mvcr_cz

Ministerstvo vnitra České republiky

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
telefon: 974 818 488
fax: 974 818 491
e-mail: osf@mvcr_cz
ID datové schránky: 6bnaawp (centrální podatelna)

Sekretariát OSF

Simona Sedlmajerová 974 818 488 simona.sedlmajerova@mvcr_cz
Renata Blažková 974 818 489 renata.blazkova@mvcr_cz

Podatelna

Po-Čt: 8:00-16:00
Pá: 8:00-14:30

Činnost odboru strukturálních fondů:

  • Vykonává funkci zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program (IOP) a pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rozsahu stanoveném Dohodou o delegování činností, které Ministerstvo vnitra uzavřelo s řídicími orgány daných operačních programů, těmi jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí. OSF je zprostředkujícím subjektem pro:
  • oblast intervence 1.1 IOP, která se týká modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti ve veřejné správě;
  • oblast podpory 4.1 OP LZZ mající za cíl zvýšení efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb prostřednictvím posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy a samosprávných celků.
  • Zajišťuje komplexní administraci Fondů EHP/Norska a Program Švýcarsko-české spolupráce.

Odbor strukturálních fondů se člení na tato oddělení: