Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Od elektronického zadávání zakázek v boji proti korupci po národní digitální knihovnu: to vše podpoří evropské peníze

Elektronizace zadávání veřejných zakázek nebo internetový přístup k historickým fondům Národní knihovny, i tak mohou vypadat projekty modernizace veřejné správy. Do zlepšování služeb, které poskytují úřady pro občany, investovalo Ministerstvo vnitra přes tři miliardy korun ze strukturálních fondů, konkrétně z Integrovaného operačního programu. 

Česká republika je často kritizována za nejasné rozdělování veřejných peněz. U některých případů existují i podezření z korupce. 255 milionů korun z evropských fondů to však má změnit. V průběhu příštích tří let totiž vznikne Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Zavedení elektronické systému přinese nejen úspory pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek, ale také zprůhlední celý proces zadávání a vyhodnocování. Garantem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož kompetence oblast veřejných investic a veřejných dražeb patří.

„Cílem zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek je ušetřit vynakládané veřejné prostředky a zajistit důslednější kontrolu a vyšší průhlednost celého procesu,“ vysvětluje Martin Plachý, první náměstek ministra pro místní rozvoj. 

Peníze z EU podpoří i českou kulturu. Bezmála 255 milionů korun z Integrovaného operačního programu totiž bude investováno do vytvoření digitální knihovny. Prostřednictvím internetové aplikace tak bude mít veřejnost možnost seznámit se s kulturními poklady Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny. Postupně budou zpřístupněny nejen monografie, periodika a dokumenty publikované na našem území, ale i zahraniční dokumenty vztahující se k České republice. Digitalizace materiálů a jejich propojení s Portálem veřejné správy výrazným způsobem zlepší a zjednoduší kontakt úřadů s občany.

„V průběhu května se nám v rámci Integrovaného operačního programu podařilo schválit další projekty za více než 3 miliardy korun a překročili jsme tak magickou hranici 10 miliard korun objemu schválených projektů. Díky prostředkům můžeme českou veřejnou správu zefektivnit.“ říká Jan Havránek, ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR.

Více informací o strukturálních fondech, které modernizují veřejnou správu v ČR, najdete na webovém portálu Odboru strukturálních fondů http://www.osf-mvcr.cz.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: