Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

O projekty eGovernmentu je mezi státními úřady zájem

Ministerstva, jejich organizační složky a příspěvkové organizace mají šanci získat v souhrnu téměř 1,5 miliardy korun ze strukturálních fondů díky výzvě 17 „Projekty eGovernmentu“ Integrovaného operačního programu. Výzvu vyhlásilo letos v dubnu Ministerstvo vnitra České republiky.

Výzva 17 se setkala s mimořádným zájmem žadatelů z řad úřadů státní správy. Předloženo bylo celkem 40 projektů v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliardy korun. Projekty se zaměřily na zajištění vyšší míry bezpečnosti a ochrany datových zdrojů, rozvoj elektronické spisové služby, modernizaci komunikační infrastruktury státní správy, strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti a další aktivity podporující bezpečný, rychlý a transparentní přístup ke službám elektronické veřejné správy.

Původní výše alokace, která činila 650 milionů korun, byla 23. září 2014 se souhlasem Řídicího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj navýšena na celkovou částku 1 494 056 081 Kč. Navýšení se uskutečnilo o volné disponibilní prostředky oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu a o predikované úspory části rozpočtu v této oblasti intervence na rok 2015. Ve výzvě uspěly například projekty ministerstev, Krajských ředitelství policie, státem zřizovaných archivů a muzeí. Termín dokončení projektů je stanoven nejpozději do 30. listopadu 2015.

Ministerstvo vnitra tak podpořilo například projekt Národního bezpečnostního úřadu na realizaci technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti. Úřad již zvládnul zrealizovat aktivity za téměř 30 milionů korun (prostředky z ERDF) od data vyhlášení výzvy. Zajištění kybernetické bezpečnosti se stalo nosným tématem také několika dalších projektů státních úřadů, které se zaměřily na zabezpečení svých resortních informačních systémů.

V programovém období 2007–2013 Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy OP LZZ a oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě IOP podpořilo v souhrnu již 667 projektů, na které je přiděleno přibližně 12 miliard korun ze strukturálních fondů.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

*ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

Tisková zpráva ke stažení: